Stormen 
Stockholms konstnärliga högskola – Premiär 22 maj 2022

Pillerburkar, mediciner och syrgastuber har under de senaste månaderna bör- jat belamra större och större delar av Prosperos, redan överfulla, arbetsrum. Trots att den lungsjuke, före detta rymd- forskaren är väl medveten om att döden lurar bakom hörnet, försöker han att jobba på som vanligt.

Ännu har han inte lyckats åstadkomma det han ville med sina studier, vilket han beskyller sin bror Antonio för.

Det verkar vara omöjligt för Prospero att släppa tanken på att hämnas sin bror, för att han förstörde hans arbete. Förbittrad över tillvaron söker Prospero sin tillflykt i en dröm, som kommit till honom allt oftare på senare tid. I drömmen får han utlopp för sina hämndfantasier, men upptäcker rätt snart att det kanske är något annat än den dåliga relationen till brodern som hindrar honom från att få ro.

I Stormen får vi följa en människa som, i väntan på sin död, gör allt för att försöka undfly sanningen om hur han levt sitt liv. Man kan inte förändra det som redan hänt, så hur lär man sig att leva med sina felsteg? Hur förlåter man sig själv för det som inte blev som man tänkt?

Konstnärligt team
Regi: Jennifer Löfgren 
Dramatik/Dramaturgi: Sara Raisse 
Scenografi: Tilda Aspelin
Kostymdesign: Tova Li Åman
Mask- och perukdesign: Emma Eastop
Ljusdesign: Casper Wijlhuizen
Ljuddesign: Maria Bergström
Produktionsteknisk samordning: Emelie Karlsson
Producent: Atoosa Farahmand

På scen: Oldoz Javidi och Bengt Braskered

Stort tack till
Produktionstekniker: Per Bolkert & Rubén Widén
Snickare: Joan Wandin & Göran Wendel
Skräddare: Bitte Palm